The rules of the game are used to make sure that all the players know what they should be doing, and ensure fair play across each competitor. The ITSF are the International Foosball Association, and produce the rules for the game we know and love. Below are links to the Official Rules of Foosball, in each of the languages which are available. (Please note that any foreign language translations were done by Google Translate, so if there are any errors, then I apologise)

Foosball pravila v slovenskem jeziku (Foosball Rules in Slovenian)

Pravila igre se uporabljajo za zagotovitev, da vsi akterji vedo, kaj bi morali početi, in zagotoviti pošteno igro po vsakem tekmovalcu. ITSF sta Mednarodno združenje za okrogle mize in izdelata pravila za igro, ki jo poznamo in ljubimo. Spodaj so na voljo povezave do uradnih pravil foosballa v vseh jezikih, ki so na voljo. (Upoštevajte, da so bili vsi prevajalci tujih jezikov opravljeni s storitvijo Google Translate, zato če so napake, se opravičujem)

slovenian

References

If you require more information, please check these references

www.tablesoccer.org, article, “rules”, retrieved on, Wed 26-September-2018

Pin It on Pinterest